Forside Profil Kalender Betingelser Foto og video

Dessa resevillkor är gällande för 2016 program – vid ev ändring av villkoren för 2017 har deltagarna, som är anmäld till 2017 programmet, rätt till återbetalning, av redan inbetald deposition inom 14 dagar efter det att ev ändringar är tillsänt den resande. Avstår den resande möjligheten till återbetalning inom den föreskrivna tidsfristen på 14 dagar har kunden därmed accepterat de nya villkoren för 2017.

Resorna på denna websida kan beställas hos MCUSA.SE
Bokning sker via internet.

Alla resenärer är omfattade av Danske garantifond, vårt regnr i fonden är: 2511

Kom ihåg:
- Att resan anses bokad när du inbetalt depositum.
- Att när du reser i USA skall du teckna en reseförsäkring då du inte omfattas av sjukförsäkring i USA

Vi rekommenderar att man tecknar reseförsäkring med avbeställningsskydd.
- Klicka här för ett års reseförsäkring med en täckning på kr.- 10.000 av självrisken på hyrda fordon. (fyll endast i avresedatum så tecknas den automatiskt för ett år)
- För avbeställningsskydd så kontrollera dina försäkringar och hör med din bank eller försäkringsbolag, vissa kredit/bankkort har en automatisk reseförsäkring med avbeställningsskydd om man betalar en viss del av resan med kort.

Alla priserna på hemsidan är angivet i US-dollar och kr till en omräknad kurs (8,08), då dollarkursen dagligen svänger upp och ned - Vi gör er uppmärksam på, att resan köps i dollar och avräknas efter den aktuella dollarkursen 30 dagar före avresedagen. Det är gratis att kurssäkra sin resa och det kan med fördel göras om dollarkursen är låg. Man kan kurssäkra vid bokning eller när som helst upp till 90 dagar före avresa. (läs mer om kurssäkring av resan längre ner)

KURSSÄKRING

Vi erbjuder alla våra resenärer gratis kurssäkring på resan. Då många beställer sin resa 1-2 år i förväg är det inte möjligt att veta hur valutakursen för dollar och kronor ser ut vid avresan. Därför kan man hos MC-USA kurssäkra sin resa upptill 3 månader före avresa och slippa obehagliga överraskningar pga förändrad valutakurs. Man kan också vänta med att inbetala slutbeloppet senast 90 dagar före avresan till den dagens dollarkurs - Eller ev. kurssäkra i sin egen bank om man önskar det. MC-USA kan inte göras ansvarig för ev kurstapp vid kurssäkring. Alla researrangörer har kalkylerat deras priser på en anslagen dollarkurs och de har en klausul i deras villkor om eventuella prisjusteringar vid ökade kostnader pga förändringar i valutakursen. Vi tycker att det är mest rättvis att visa priset i dollar – då det priset alltid är fast.
Man kurssäkrar sin resa genom att inbetala slutbeloppet på resan till resans konto.nr som man finner under sin anmälan samt sända ett e-mail med resans, och resenärens, namn med beskedet "kurssäkring" till info@mcusa.dk - Då kurssäkrar vi resan åt er till aktuell dollarkurs.

Då merparten av alla utgifter i samband med en MC-resa i USA utförs i Dollar, uträknas alla resor i dollar, så har det alltid varit i branschen och så är det fortfarande. Även om priserna står angivet i kr så är det med reservation för ökad dollarkurs som kan föranleda en prisreglering. Vissa researrangörer anger inte vilken kurs som ligger till grund för prissättningen och därmed kan det vara svårt att genomskåda om en prisreglering är rimlig (det tillvägagångssättet är olagligt). Vi har angivit alla priser i kr med beräknad kurs, samt det bakomliggande priset i dollar (som alltid är det fasta och aktuella priset). Därmed kommer en låg dollarkurs alltid våra resenärer till godo. – Vid en hög dollarkurs kommer våra resenärer inte att bli påförda höga prisjusteringar, då dollarpriset på resan är densamma. – och har du kurssäkrat vid en tidpunkt så har du också säkrat dig en kursvinst. Dollarpriset för resan fastställes slutligen 11 månader före avgång, som är tidpunkten när vi kan få flyg–, Hotell- och MC priser för det kommande året. Detta ger dock sällan anledning till prisändringar.

Oavsett om man önskar kurssäkra eller ej gäller följande depositum.

Vid anmälan Kr. 6.000,- pr. person.

Slutbetalning är 3 månader före avgång.

Vid slutbetalning 3 månader före avresa fastslås dollarkursen för resan och priset i kronor omräknas i förhållande till aktuell dollarkurs för dem som inte valt att kurssäkra.

Reseförsäkring/Avbeställningsskydd kan man teckna hos sitt försäkringsbolag – Vid avbeställning återbetalar MC-USA inte redan inbetalt belopp, här får resenären nyttja sitt avbeställningsskydd efter gällande regler. Efter bindande anmälan kommer kr. 6.000 således inte vara återbetalningsbart och 90 dagar före avresan återbetalas inte någon del av resans pris. Ovannämnda belopp gäller också vid kurssäkring – Väljer man att kurssäkra och därefter avbeställer sin resa kan det förekomma kurstapp i förhållande till tidpunkten för när resenären valde att kurssäkra. MCUSA kan inte göras ansvarig för ev förlust pga valutakursändring.
Betalning ska vara oss tillhanda senast 8 dagar efter anmodan – Avtalet är bindande för deltagaren när första betalningen, depositionen och /eller avgifterna är inbetalt, och vid inbetalningen bekräftar resenären att den/de har tagit del av, och läst, dokumentationen på websidan samt våra villkor – och godkänt de för resan gällande villkor och särskilda villkor vid avbeställning.

Resenärerna medtager själv giltigt körkort – nationellt körkort är ok och accepterat av uthyrare i USA.
Priser och eventuella tillägg är angivna under beskrivningen av de enskilda resorna och är baserat på, att 2 personer delar ett dubbelrum. Priset är även baserat på att du reser med gruppen dit och hem.
MC-USA förbehåller sig rätten att nyttja andra hotell av samma standard, än de i programmet nämnda. På vissa hotell kan det förekomma olika rum. Önskar man som ensam resenär att dela dubbelrum, kan detta bara ske om en annan resenär av samma kön har samma önskan. Annars krävs enkelrumstillägg av den sist bokade ensamresenären.
Vid resor till USA gäller inte svensk sjukförsäkring – här är det upp till var och en av resenärerna att se till så de har en sjukförsäkring som gäller under deras resa i USA.

Deltagare, som inte sluter upp på rätt tid och plats eller som inte kan resa på grund av ofullständiga resedokument, ogiltigt pass, utvisning av immigrationsmyndigheter, nödvändiga visa eller eventuella vaccinationer, eller andra orsaker kan inte förvänta sig någon ersättning. Är deltagaren inte dansk, svensk eller norsk medborgare, är det upp till deltagaren själv att söka upplysningar om de krav som ställes för inresa i gällande land. Vid resor i USA skall passet vara giltigt 6 månader efter resans avslutning. Eventuell avvisning vid inresa till USA- oavsett orsak – är deltagarens eget ansvar och betraktas som utebliven från resan och deltagaren kan inte ställa efterföljande krav till researrangören i förbindelse med detta.

Försenade och inställda flyg kan förekomma och det har researrangören inget inflytande på – Krav i förbindelse med detta är en sak mellan den resande, hans försäkringsbolag och flygbolaget - Krav gällande förseningar eller inställda flyg kan inte ställas mot researrangören då det skall ställas mot ansvarigt flygbolag.
Alla deltagare har skyldighet till att rätta sig efter anvisningar från guider, hotellägare, motorcykeluthyrare, transportbolag och liknande, i förbindelse med genomförande av resan. Den enskilde deltagaren är själv ansvarig för eventuella skador som uppkommer eller som ådras andra under resan inklusive material och personliga skador av något slag. Danskar, svenskar och norrmän som reser till USA är under Visa Waiver programmet och skall innan avresa ansökas och godkännas via hemsidan: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ - Språk kan väljas överst till höger.

Det skall betonas att tillhandahållande av information och äktheten av dessa är resenärens eget ansvar. Ofullständig och felaktig information kan medföra omfattande konsekvenser för resenären. MC-USA har inget ansvar för utlämnande av ovannämnda upplysningar, därmed kan MC-USA inte ställas till svars för ofullständiga eller felaktiga uppgifter. Frågor i samband med lämnande av uppgifter ska ställas till den amerikanska ambassaden i Sverige – se http://sweden.usembassy.gov/

Följebilen

MC-USA håller med följebil under resan – Följebilen fungerar som servicefordon under resan och används till transport av bagage, väskor och MC vid tekniska problem eller annat. Detta sker på varje deltagares eget ansvar och researrangören kan inte göras ansvarig för några skador på MC eller bagage av något slag under transporten, inklusive förlorat bagage oavsett orsak. – Var uppmärksam på att vägarna kan vara ojämna och det kan vara många kurvor, stigningar och skador under transporten kan förekomma. Vi är naturligtvis behjälpliga på alla tänkbara sätt med att få upp MCn på bilen osv. Resenärer som har betalt för en MC kommer att ingå ett avtal med MC-uthyraren i USA – Avtalsförhållandet är mellan resenären och MC-uthyraren, därmed kan researrangören inte hållas ansvarig för eventuella problem i detta avseende. Researrangören förmedlar endast kontakten och betalningen för hyrperioden å resenärens vägnar.
Om deltagaren väljer att avvika från den planerade guidade turen, som enligt programmet ingår med entré, avgift, rundvisning eller liknande, har deltagaren inte rätt till att få ersättning motsvarande dessa utgifter. Detsamma gäller om deltagaren kommer för sent till en utflykt eller samlingsstället. Det kommer under resan att finnas möjlighet för att göra egna tillval utöver de alternativ som är inkluderat i priset för resan.

Motorcykeltyp

Begäran om motorcykeltyp beviljas så långt som möjligt. Ange alltid 1:a och 2:a prioritet. MC-USA kan inte garantera att önskad motorcykeltyp är tillgänglig vid ankomsten. I USA utlämnas uthyrarens hyresavtal med villkor, som måste undertecknas och återlämnas vid leverering av motorcykeln. Uthyrning och driften av motorcykeln är en överenskommelse/avtal mellan uthyrare/resenär. Vid driftstörningar, tex motorskador m.m .yrkas ersättning enligt uthyrarens regler.
Den nämnda depositionen betalas som Finish Line Coupon Code 2014 en kopia av ett kreditkort hos uthyraren (Visa, Diners, Mastercard eller American Express) – depositionen kan inte betalas kontant till uthyraren. Utan denna kopia utlämnas motorcykeln inte. Det är därför nödvändigt att du har rättighet till ett kreditkort, och att du ser till, via din bank, att det har den nödvändiga rekommenderade krediten, som kan vara upp till $ 2000,-

Vid haveri, motorskada eller annat driftstopp kan det inte förväntas, att uthyraren omgående ställer upp med en annan motorcykel, men de gör en god insats och vi har mycket sällan problem med Harleyerna. Om resan måste avbrytas eller ändras pga olycka, haveri eller vägförhållandena, utges det ingen ersättning. Kan deltagarna inte nå fram till det planerade övernattningsstället pga olycka, haveri eller vägförhållanden, sker annan övernattning på egen bekostnad.
Vid olycka med personskador hjälper guiden till med att skaffa läkarhjälp och sända information till Sverige – därefter fortsätter han/hon resan med resten av gruppen.

Vid olycka med mekaniska skador försöker guiden, så vitt det er möjligt, att finna en verkstad som kan åta sig en eventuell reparation samt transport till stället. Havererade motorcyklar lastas i lastbilen på deltagarens ansvar – passagerare försöker att samåka på andra deltagares motorcyklar. Lastbilshytten är inte avsedd för att transportera passagerare.
I alla våra motorcykelresor till USA är det inkluderat en kaskoförsäkring på motorcykeln. Resenärerna ansvarar dock för självrisken som är från $ 1500,- (kan variera från uthyrare till uthyrare) om det skulle ske en olycka, eller om motorcykeln blir stulen. Du ansvarar för detta belopp, oavsett om du själv är skuld till skadan eller inte - vid eventuell motpart är det en sak mellan låntagaren och motparten. Du skall, innan motorcykeln levereras lämna en säkerhetsdeposition –detta kan endast ske genom att du lämnar en kopia av ditt kreditkort. När du lämnar tillbaka motorcykeln i felfritt skick, makuleras beloppet på ditt kreditkort. Den reseförsäkring vi rekommenderar täcker självrisken på hyrda motorcyklar i upp till D. kr. 10.000.- därmed kan självrisken minska betydligt eller helt utebli – fråga alltid ditt eget försäkringsbolag vad som gäller.


Avbeställning på grund av sjukdom eller annat

Det är upp till deltagaren själv att teckna ett avbeställningsskydd (fråga din bank om det ingår avbeställningsskydd om du betalar en viss del av resan med ditt kreditkort och var noga med att ta reda på vad den täcker) och egen sjukförsäkring, det kan vara billigare än de försäkringar som normalt tecknas vid köp av resa.
Ändring och avbeställning av resan
Resan kan ändras kostnadsfritt framtill deposition / 1:a avgiften är inbetald. Efter inbetald deposition, är avtalet bindande. För inställda paketresor (flyg och andra turisttjänster) är det särskilda avbokningsregler enligt följande; Inställs resan före avresedatum, är avbokningsavgifter detsamma som inbetald depositionsavgift. Ingår köp av biljetter till tex teater, konserter, utflykter eller liknande är dessa avgifter ej återbetalningsbara. Avråder Utrikesministeriet från att resa till ett resmål kan resan avbokas mot en administrationsavgift på kr. 2500.-

Överlåtelse av resa

Överlåtelse av resa till annan person är pga underleverantörers regler inte alltid möjligt och kommer att vara förenat med omkostnader. Kontrollera alltid med researrangören vad som gäller för din resa.

Avbeställning vid sjukdom

Det rekommenderas att teckna ett avbeställningsskydd som täcker kostnaderna om resan ej kan genomföras på grund av akut sjukdom eller skada som kräver sjukhusvård eller ordinerat sängläge.
Alla deltagare är omfattade av resegarantifonden

För att genomföra en resa måste det vara minst 14 deltagare. Om en avbokning är nödvändig kommer deltagarna att få besked om detta, senast 30 dagar före avresedatum, med erbjudande om annan resa eller möjlighet att får återbetalning av alla inbetalda belopp – Resan kan även genomföras som en mindre grupp men då mot ett extra tillägg.
Alla resor omräknas till kr från det angivna priset i dollar (exempel resans pris i dollar x dagens dollar/kr kurs, tex 8) dollarpriset är fast pris.

- Vid plötsliga ändringar i transportkostnaderna, skatter, avgifter, hotellpriser, flyg, försäkringar, mc-hyra m.m som vi inte kan påverka, förbehåller vi oss rätten att debitera deltagarna. Tillägg kan ges fram till 20 dagar före avresedatum. Ovannämnda faktorer som kan påverka priserna är tex tillägg från flygbolag eller mc-uthyrare (ett exempel kan vara oljetillägg som flygbolagen förbehåller sig rätten att utge – dock är detta inget vi har upplevt ännu) – Därutöver känner vi endast till priser från hotell och mc-uthyrare 11 månader i förväg, och därför är priserna som är mer än 11 månader fram i tiden endast ett riktmärke och kan justeras om vi råkar ut för prisökningar – men det har vi fram till idag inte råkat ut för. Justeringar kan meddelas från 11 månader före och fram till 20 dagar före avresa.


Eventuella klagomål under resan skall omedelbart lämnas till arrangörens representant på plats och till researrangören, så att ett ev fel kan åtgärdas omedelbart och med minsta möjliga olägenhet. Uteblivet klagomål till researrangören kan resultera i att man inte har rätt till senare ersättningskrav. Observera att när man skriver under ett dokument så förbinder man sig till det kontraktet/avtalet, tex vid kvittering av hyrbil eller motorcykel, oavsett vad som avtalats muntligt. Researrangören kan i dessa fall inte hjälpa till med ersättningar, återbetalningar etc. Kontrollera alltid vad du skriver under då du sedan kan hållas ansvarig för detta.


Alla eventuella klagomål skall lämnas till reseledaren utan onödigt dröjsmål.

MCUSA förbehåller sig rätten att göra ändringar i resevillkor, vägar, datum, priser, boende, etc. om det finns oförutsedda skäl för det. Och vi reserverar oss för tryckfel i tryckta artiklar/material. 

Resor:

 
   

Nyhedsbrev

 
Den sista uppdateringen och informationer om våra resor direkt i din email .

Namn
Email
 

 
 

 
 
Copyright © MC USA - All rights reserved. Följ oss på: Facebook Hem | E-mail | Resor